Jeśli twoja firma wpłaca na PFRON, współpraca z nami może zapewnić ulgę we wpłatach do wysokości faktury. Jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Wystawiamy faktury VAT oraz zaświadczenia uprawniające do ulgi.

ZAMÓW u nas usługę lub produkcję, zapłać w termnie a otrzymasz ulgę.


Podstawa prawna:
art. 2 pkt 6, art. 2a ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 21, art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),