, godzina:

logo SPH

Przetargi / Zapytania ofertowe:


Formularze Rozeznania Rynku z dnia 12.09.2014r.

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .


Formularze Rozeznania Rynku z dnia 29.05.2014r.

Rozeznanie cenowe na dostawę urządzeń pralniczych poniżej równowartości 14 000 Euro.

Protokół sporządzony na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na rozeznanie cenowe na dostawę urządzeń pralniczych w ramach projektu POKL pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”.Formularze Rozeznania Rynku z dnia 17.03.2014r.

1. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych (kod CPV nr 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego).

2. Świadczenia usługi w zakresie obsługi cateringowej (przygotowanie i dostarczenie zestawów posiłkowych) dla uczestników szkoleń zawodowych.


Formularz Rozeznania Rynku z dnia 18.03.2014r.

1. Zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu w trakcie trwania form wsparcia.Przetargi / zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2013r.

1. „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.”

2. Zapytania i odpowiedzi ofertowe.

3. Informacja o wyborze oferty.


Przetargi / przetarg z dnia 15.11.2012r.

1. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.