, godzina:

Przetargi/Zapytania Ofertowe - aktualne:


Rozpoznanie rynku na prace remontowe o wartości poniżej 30 000 euro 10.11.2015 r.

1. ROZEZNANIE CENOWE NA PRACE REMONTOWE
2. KOSZTORYS "ŚLEPY"
3. WZÓR-UMOWA
4. ZAŁĄCZNIK NR 1
5. ZAŁĄCZNIK NR 2
6. ZAŁĄCZNIK NR 3


Przetargi/Zapytania Ofertowe - archiwalne:


Przetarg z dnia 19.11.2014r.

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa samochodu ciężarowego oraz samochodu ciężarowego małego.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzi do przetarg:

1. Zmiany w treści SIWZ.
2. Zmiany w treści BZP.
3. Odpowiedź - 1.
4. Odpowiedź - 2.
5. Zmiany w treści SIWZ.
6. Zmiany w treści BZP.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg z dnia 10.11.2014r.
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa samochodu ciężarowego.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Unieważnienie zamówienia na dostawę samochodu ciężarowego.

 


Przetarg z dnia 16.08.2013r.
1. Ogłoszenie o zamówieniu - Remont elewacji budynku przy ul. Węglowej 9 w Pile”.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.
3. Załączniki do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”.
4. Przedmiar robót”.
5. Informacja o wyborze oferty”.

Przetargi z 2011 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 17-11-2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu 07-11-2011 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 07-11-2011 r.
Zawiadomienie- unieważnienie 07-11-2011 r.
Zawiadomienie 04-11-2012 r.
Ogłoszenie o zamówieniu 24-10-2011 r
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24-10-2011 r.





przetargi



przetargi przetargi przetargi przetargi przetargi