, godzina:


1. Zakład Aktywności Zawodowej założony został w 2005 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile.
siedziba ZAZ

2. Misją zakładu jest rehabilitacja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie.

3. Założone cele realizujemy m.in. poprzez:
-prowadzenie działalności gospodarczej
-zróżnicowane szkolenia zawodowe dla pracowników niepełnosprawnych
-doradztwo zawodowe
-wsparcie pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów życia codziennego
-kompleksowo wyposażoną salę rehabilitacyjną wraz z opieką rehabilitanta i pielęgniarki.przetargiprzetargi przetargi przetargi przetargi przetargi